เดือน พ.ศ.

ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อโรงเรียน /หน่วยงาน /วัด ที่รับคอมพิวเตอร์
จังหวัด
จำนวนคอมพิวเตอร์ (ชุด)
1
  9/01/2560  
  โรงเรียนบ้านหนองดง
  ชัยภูมิ
10
2
  9/01/2560  
  โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่
  ร้อยเอ็ด
10
3
  17/01/2560  
  โรงเรียนสุขานารี
  นครราชสีมา
20
4
  19/01/2560  
  โรงเรียนอนุบาลปะคำ
  บุรีรัมย์
15
5
  19/01/2560  
  โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
  บุรีรัมย์
15
6
  20/01/2560  
  โรงเรียนอนุบาลศรีวิลัย
  บึงกาฬ
50
7
  26/01/2560  
  โรงเรียนบ้านหนองตูม
  เลย
5
8
  1/02/2560  
  โรงเรียนบ้านสันนา
  เชียงราย
10
9
  1/02/2560  
  โรงเรียนหนองผักฉีด
  ตรัง
4
10
  1/02/2560  
  โรงเรียนบ้านเขาหอม
  จันทบุรี
14
11
  3/02/2560  
  โรงเรียนบ้านกระทิงทอง
  จันทบุรี
14
12
  3/02/2560  
  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์6
  จันทบุรี
20
13
  8/02/2560  
  โรงเรียนบ้านท่าเทศ
  ตรัง
5
14
  9/02/2560  
  โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง
  นครราชสีมา
10
15
  9/02/2560  
  โรงเรียนแกสำโรงวิทยา
  นครราชสีมา
10
16
  9/02/2560  
  โรงเรียนชุมชนดอนไพล
  นครราชสีมา
15
17
  11/02/2560  
  โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม
  นครสวรรค์
5
18
  16/02/2560  
  โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์
  สกลนคร
12
19
  17/02/2560  
  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
  ระนอง
10
20
  20/02/2560  
  โรงเรียนบ้านเจาะบาแน
  ปัตตานี
10
21
  20/02/2560  
  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
  บึงกาฬ
15
22
  22/02/2560  
  โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์
  เลย
5
23
  24/02/2560  
  โรงเรียนบ้านม่วง
  พะเยา
4
24
  24/02/2560  
  โรงเรียนบ้านโพนดวน
  ร้อยเอ็ด
5
25
  24/02/2560  
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
  ตรัง
6
26
  27/02/2560  
  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
  บึงกาฬ
10
27
  28/02/2560  
  โรงเรียนอนุบาลผ่องศ
  แพร่
26
28
  3/03/2560  
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 2
  อุทัยธานี
15
29
  10/03/2560  
  โรงเรียนดอนถั่วแปบพัฒนา
  นครราชสีมา
10
30
  10/03/2560  
  โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ
  ราชบุรี
5
31
  14/03/2560  
  โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย
  นครราชสีมา
10
32
  14/03/2560  
  โรงเรียนบ้านไพล
  นครราชสีมา
15
33
  15/03/2560  
  โรงเรียนหนองฮังแหลว
  สกลนคร
8
34
  17/03/2560  
  โรงเรียนบ้านหนองหวาย
  กาญจนบุรี
20
35
  27/03/2560  
  โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
  ยะลา
20
36
  17/04/2560  
  โรงเรียนบ้านหนองรัก
  อุทัยธานี
5
37
  18/04/2560  
  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้อง
  ศรีสะเกษ
30
38
  20/04/2560  
  โรงเรียบ้านหนองมะเขือ
  นครราชสีมา
20
39
  25/04/2560  
  โรงเรียนบ้านหนองหอย
  ขอนแก่น
10
40
  5/05/2560  
  โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
  บุรีรัมย์
45
41
  13/05/2560  
  โรงเรียนวัดเสาเพาทอง
  สุพรรณบุรี
13
42
  16/05/2560  
  โรงเรียนบ้านตะกรบ
  สุราษฎร์ธานี
10
43
  16/05/2560  
  โรงเรียนวัดดอนยาง
  ชุมพร
10
44
  17/05/2560  
  โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
  ประจวบคีรีขันธ์
15
45
  19/05/2560  
  โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
  นครนายก
10
46
  24/05/2560  
  โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์
  สระบุรี
10
47
  26/05/2560  
  โรงเรียนบ้านโป่งกะลัง
  ประจวบคีรีขันธ์
15
48
  26/05/2560  
  โรงเรียนบ้านยางชุม
  ประจวบคีรีขันธ์
20
49
  26/05/2560  
  โรงเรียนดีมากาฟุตเลอร์
  ประจวบคีรีขันธ์
15
50
  1/06/2560  
  โรงเรียนบ้านบึงพลาญชัย
  ร้อยเอ็ด
16
51
  2/06/2560  
  โรงเรียนราษฏร์บำรุง
  ชัยภูมิ
20
52
  14/06/2560  
  โรงเรียนบ้านแก้งยาว
  ชัยภูมิ
15
53
  14/06/2560  
  โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
  ชัยภูมิ
5
54
  14/06/2560  
  โรงเรียนบ้านซับปลางกั้ง
  ชัยภูมิ
5
55
  14/06/2560  
  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง
  สุพรรณบุรี
6
56
  15/06/2560  
  โรงเรียนบ้านหนองจาน
  สกลนคร
5
57
  15/06/2560  
  โรงเรียนบ้านม่วง
  พะเยา
9
58
  16/06/2560  
  โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา
  ชัยภูมิ
15
59
  16/06/2560  
  โรงเรียนบ้านฮ่ง
  ลำพูน
8
60
  16/06/2560  
  โรงเรียนบ้านดอเหะ
  นราธิวาส
6
61
  21/06/2560  
  โรงเรียนชุมชนบ้านจอก
  ชัยภูมิ
30
62
  29/06/2560  
  โรเรียนบ้านหนองสิมโนนสวรรค์
  บึงกาฬ
20
63
  29/06/2560  
  โรงเรียนอนุบาลศรีวิลัย
  บึงกาฬ
20
64
  7/07/2560  
  โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์
  บึงกาฬ
91
65
  14/07/2560  
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วาสนานุกูล)
  พระนครศรีอยุธยา
10
66
  17/07/2560  
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
  ชัยภูมิ
20
67
  18/07/2560  
  โรงเรียนบ้านปลายคลอง
  สุราษฎร์ธานี
13
68
  18/07/2560  
  โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่
  จันทบุรี
10
69
  18/07/2560  
  โรงเรียนวัดตรีธาราราม
  สุราษฎร์ธานี
10
70
  31/07/2560  
  โรงเรียนสันติสุข
  ชัยภูมิ
30
71
  2/08/2560  
  โรงเรียนบ้านดงใหญ่พัฒนา
  บุรีรัมย์
15
72
  7/08/2560  
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
  ชัยภูมิ
20
73
  7/08/2560  
  โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยา)
  ร้อยเอ็ด
6
74
  8/08/2560  
  โรงเรียนบ้านหนองแขม
  ชัยภูมิ
20
75
  8/08/2560  
  โรงเรียนบ้านทองอิน
  ประจวบคีรีขันธ์
10
76
  23/08/2560  
  วัดบ้านโนนบรูพา
  นครราชสีมา
10
77
  23/08/2560  
  โรงเรียนบ้านโสกดู่
  นครราชสีมา
10
78
  23/08/2560  
  โรงเรียนบ้านไพล
  นครราชสีมา
1
79
  23/08/2560  
  โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย
  นครราชสีมา
8
80
  23/08/2560  
  วัดจันทนาราม
  นครราชสีมา
10
81
  23/08/2560  
  โรงเรียนบ้านหนองยาง
  นครราชสีมา
20
82
  23/08/2560  
  โรงเรียนบ้านวังปลาฝา
  ชัยภูมิ
29
83
  23/08/2560  
  โรงเรียนท่าแกวิทยากร
  ชัยภูมิ
21
84
  25/08/2560  
  โรงเรียนบ้านโนนจำปา
  สุรินทร์
3
85
  8/09/2560  
  โรงเรียนบ้านพรุเตย
  ตรัง
15
86
  8/09/2560  
  โรงเรียนบ้านโตน
  ตรัง
5
87
  19/09/2560  
  โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้
  ตรัง
10
88
  29/09/2560  
  ศูนย์ธรรมสถาน
  กรุงเทพมหานคร
4
89
  4/10/2560  
  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
  จันทบุรี
7
90
  4/10/2560  
  โรงเรียนบ้านช้างข้าม
  จันทบุรี
14
91
  6/10/2560  
  โรงเรียนบิสตารีวิทยา
  สตูล
20
92
  9/10/2560  
  โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแส
  บึงกาฬ
20
93
  9/10/2560  
  โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้
  บึงกาฬ
25
94
  9/10/2560  
  โรงเรียนบ้านบ่อพนา
  บึงกาฬ
20
95
  9/10/2560  
  โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก
  บึงกาฬ
20
96
  9/10/2560  
  โรงเรียนนิคมดงบัง
  หนองคาย
20
97
  12/10/2560  
  โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
  นครราชสีมา
20
98
  17/10/2560  
  โรงเรียบน้านขามน้อย
  บุรีรัมย์
15
99
  18/10/2560  
  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
  บุรีรัมย์
15
100
  18/10/2560  
  โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน
  บุรีรัมย์
15
101
  18/10/2560  
  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง
  บุรีรัมย์
15
102
  18/10/2560  
  โรงเรียนบ้านโนนแฮด
  ร้อยเอ็ด
10
103
  20/10/2560  
  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุสรณ์
  นครสวรรค์
20
104
  20/10/2560  
  โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
  บึงกาฬ
44
105
  3/11/2560  
  โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
  ชัยภูมิ
20
106
  6/11/2560  
  โรงเรียนบ้านหัววัวหนองวารี
  ศรีสะเกษ
12
107
  16/11/2560  
  โรงเรียนกระแซง (คุรุราษฎร์นุกูล)
  ศรีสะเกษ
10
108
  17/11/2560  
  โรงเรียนบ้านทุ่งแค
  ขอนแก่น
40
109
  20/11/2560  
  โรงเรียนไทยเจริญวิทยา
  บุรีรัมย์
40
110
  21/11/2560  
  โรงเรียนอนุบาลแม่บัวไหล
  เชียงใหม่
7
111
  21/11/2560  
  โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3
  ยโสธร
10
112
  24/11/2560  
  โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง
  น่าน
14
113
  24/11/2560  
  โรงเรียนวิทยานนท์
  เพชรบูรณ์
10
114
  25/11/2560  
  โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
  ศรีสะเกษ
50
115
  1/12/2560  
  โรงเรียนบ้านโสกดู่
  นครราชสีมา
8
116
  1/12/2560  
  โรงเรียนบ้านไพล
  นครราชสีมา
12
117
  1/12/2560  
  โรงเรียนบ้านหนองดู่
  นครราชสีมา
10
118
  1/12/2560  
  โรงเรียนบ้านลำทะแมนชัย
  นครราชสีมา
9
119
  1/12/2560  
  โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา)
  นครราชสีมา
16
120
  1/12/2560  
  โรงเรียนบ้านโนนยอ
  นครราชสีมา
25
121
  1/12/2560  
  สพป.เขต7
  นครราชสีมา
10
122
  8/12/2560  
  โรงเรียนบ้านลำทะแมนชัย
  นครราชสีมา
5
123
  8/12/2560  
  โรงเรียนอนุบาลณิชดรุณ
  เชียงใหม่
notebook=7
รวมจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (ชุด)  1862

 


 เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 (แยก 4-7) ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 1013  โทรสาร : 02-973-2237 ต่อ 1090