นามผู้บริจาค


ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อ /บริษัท/หน่วยงาน ผู้บริจาค
1
  02/01/2567  
  องค์การอินเตอร์นิวส์
2
  03/01/2567  
  บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
3
  04/01/2567  
  บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
4
  06/01/2567  
  บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
5
  09/01/2567  
  บริษัท แลนโทร (ประเทศไทย) จำกัด
6
  09/01/2567  
  บริษัท แลนโทร (ประเทศไทย) จำกัด
7
  11/01/2567  
  บริษัท นิวตั้น ฟู้ด อิควิปเม้นท์ จำกัด
8
  11/01/2567  
  บริษัท ฟิวเจอร์ล็อค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
9
  11/01/2567  
  บริษัท ฟิวเจอร์ล็อค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
10
  11/01/2567  
  บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จำกัด
11
  11/01/2567  
  คุณ ปริญารัตน์
12
  12/01/2567  
  คุณ ธัญวรรณ ศรีประเสริฐ
13
  15/01/2567  
  คุณ ปิยะธิดา อธิสุข
14
  16/01/2567  
  โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม
15
  16/01/2567  
  มูลนิธิประภัสสรคุณธรรม
16
  17/01/2567  
  บริษัท สำนักกฎหมาย เซาธ์ เอเชีย จำกัด
17
  18/01/2567  
  คุณ กิตติพิชญ์ ขุนแก้ว
18
  18/01/2567  
  สภาคริสตจักรในประเทศไทย
19
  18/01/2567  
  คุณ นพดล ทวีทำนุสิน
20
  19/01/2567  
  บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
21
  19/01/2567  
  บริษัท เอ็มเอสไอจี เซอร์วิส แอนด์ แอดจัสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
22
  19/01/2567  
  บริษัท คาล์ม ซี เซอร์วิส จำกัด
23
  23/01/2567  
  บริษัท สุพรีมา คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
24
  23/01/2567  
  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม
25
  23/01/2567  
  บริษัทเอดีเค ไทย จำกัด
26
  23/01/2567  
  บริษัท เอดีเค ไทย จำกัด
27
  24/01/2567  
  บริษัท โพลีเมอร์ มาสเตอร์ จำกัด
28
  25/01/2567  
  คุณ เต็มศักดิ์
29
  25/01/2567  
  บริษัท บอสสาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
30
  25/01/2567  
  โรงพยาบาลนครธน
31
  26/01/2567  
  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
32
  26/01/2567  
  บริษัท พี.เอส.โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
33
  27/01/2567  
  บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
34
  27/01/2567  
  บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
35
  30/01/2567  
  คุณ ปิยะธิดา อธิสุข
36
  30/01/2567  
  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
37
  30/01/2567  
  บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
38
  31/01/2567  
  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
39
  31/01/2567  
  บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
40
  31/01/2567  
  บริษัท แก็ดเจ็ต​ วิลล่า จำกัด
41
  01/02/2567  
  บริษัท บิลเลี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด
42
  01/02/2567  
  บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่
43
  01/02/2567  
  บริษัท วี.เมน ฟิลล์(ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
44
  01/02/2567  
  บริษัท บิลเลี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด
45
  01/02/2567  
  บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่
46
  02/02/2567  
  คุณ วารณี ปิยะวัฒนวิโรจน์
47
  05/02/2567  
  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
48
  05/02/2567  
  บริษัท เอดีเค ไทย จำกัด
49
  05/02/2567  
  บริษัท เอดีเค คอนเน็กท์ (ประเทศไทย) จำกัด
50
  06/02/2567  
  บริษัท เอ็มเอ็มซี ฮาร์ดเมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
51
  07/02/2567  
  บริษัท โซจิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด
52
  08/02/2567  
  บริษัท ก.เจริญการโยธา จำกัด
53
  08/02/2567  
  บริษัท รีนุส โลจิสติกส์ จำกัด
54
  12/02/2567  
  ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย
55
  12/02/2567  
  บริษัท แอพส์ฟายเออร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
56
  12/02/2567  
  AppsFlyer (Thailand) Limited (Head Office)
57
  12/02/2567  
  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
58
  13/02/2567  
  บริษัท เอ็มบีเอ็มจี คอร์ปอเรท โซลูชั่นส์ จำกัด
59
  13/02/2567  
  อธิบดีกรมราชทัณฑ์
60
  14/02/2567  
  บริษัท สยามไอซิน จํากัด
61
  15/02/2567  
  International Committee of the Red Cross (ICRC)
62
  15/02/2567  
  บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด
63
  17/02/2567  
   บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
64
  19/02/2567  
  บริษัท 1577 โฮมชอปปิ้ง จำกัด
65
  19/02/2567  
  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
66
  20/02/2567  
  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
67
  20/02/2567  
  บริษัท ฟอร์เทรีย (ประเทศไทย) จำกัด
68
  20/02/2567  
  มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation Thailand)
69
  21/02/2567  
  บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม เอเชีย จำกัด
70
  21/02/2567  
  บริษัท สตาร์ซอฟต์ โซลูชั่นส์ จำกัด สำนักงานใหญ่
71
  21/02/2567  
  บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด
72
  21/02/2567  
  บริษัท ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
73
  21/02/2567  
  บริษัทซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม อินแลนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
74
  22/02/2567  
  บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด
75
  22/02/2567  
  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
76
  23/02/2567  
  บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
77
  23/02/2567  
  บริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด
78
  24/02/2567  
  บริษัท กราฟิก ออโตเมชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
79
  26/02/2567  
  บริษัท สยามสำลี จำกัด
80
  27/02/2567  
  บริษัท แอ๊ดด้าฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
81
  27/02/2567  
  บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
82
  27/02/2567  
  บริษัท แอพส์ฟายเออร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
83
  27/02/2567  
  บริษัท เบเยอร์ จำกัด
84
  27/02/2567  
  บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
85
  28/02/2567  
  คุณ นนทพัทธ์ เทพพรพิทักษ์
86
  28/02/2567  
  บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม เอเชีย จำกัด
87
  28/02/2567  
  วัดบ้านเซเวียร์
88
  28/02/2567  
  มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
89
  29/02/2567  
  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทก เคาเซิล จำกัด
90
  29/02/2567  
  บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด
91
  01/03/2567  
  เมโทรกรุ๊ป
92
  02/03/2567  
  องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
93
  02/03/2567  
  บริษัท ซิมญ่าแล็บส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
94
  04/03/2567  
  คุณสุพล แก้วบรรพต และครอบครัว
95
  04/03/2567  
  บริษัท ทีโรลิทไทยไดมอนด์ จำกัด
96
  05/03/2567  
  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
97
  05/03/2567  
  บริษัท จาโกต้า บราเดอร์ส เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
98
  07/03/2567  
  บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
99
  07/03/2567  
  บริษัท แฮลเซี่ยนเทคโนโลยี่ จำกัด มหาชน
100
  08/03/2567  
  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
101
  25/07/2567  
  บริษัท ซัมมิทแคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)